ספר טלפונים

ספר טלפוני יישובי

מנהלי היישוב ופעלי תפקידים לשירותך

ספר טלפוני יישובי

ספר טלפונים

כלנו עומדים כאן לשירותך בכל נושא

שם מלא
קטגוריה
תפקיד
icon title יאיר פנט
ועד מקומי
יו"ר הועד
icon title דביר רמתי
מזכירות היישוב
מזכיר ועד
icon title אלה רוס
ועד מקומי
חברת ועד
icon title מאיר אבשלומי
ועד מקומי
חבר ועד
icon title גדעון דבי
ועד מקומי
חבר ועד
icon title נדב פרס
ועד מקומי
חבר ועד
icon title גפן ארבל
מזכירות היישוב
רכזת נוער
icon title טלפון חרום
מזכירות היישוב
בטחון
icon title טלפון סייר
מזכירות היישוב
לילה
icon title עודד ברנע
ועד אגודה
יו"ר הועד
icon title יורם פלד
ועד אגודה
חבר ועד
icon title ניסים עידן
ועד אגודה
חבר ועד
icon title יוסי מיבר
ועד אגודה
חבר ועד
icon title אודי רז
ועד אגודה
חבר ועד
icon title רונית אילוז
ועד אגודה
מזכירת הועד
icon title טלפון מזכירות
ועד אגודה
מזכירות